โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 www.nongsamsak.ac.th   
คำขวัญ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย” สีประจำโรงเรียน “ สีส้ม ขาว ” อักษรย่อ บ.น.ซ.  
News ข่าวประชาสัมพันธ์
  Error Connect to Database