โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 www.nongsamsak.ac.th   
คำขวัญ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย” สีประจำโรงเรียน “ สีส้ม ขาว ” อักษรย่อ บ.น.ซ.  
News ข่าวประชาสัมพันธ์
 

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
Update : 06 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
Update : 06 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
Update : 06 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...
Activity กิจกรรมต่างๆ
 

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
Update : 03 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
Update : 03 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
Update : 03 2557
20 ...
ดูรายละเอียด...
   
   

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก โทรศัพท์ 0-3847-6208  โทรสาร 0-3847-6208
ที่ตั้ง 85 หมู่ 1 ถนน เศรษฐกิจ (ชลบุรี-บ้านบึง) ตำบล หนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์  20170